Föräldrakooperativet Gladan

Vad förväntas av mig som förälder?

Att vara förälder till barn på Gladan innebär ett visst engagemang i kooperativets sätt att verka och fungera.
Rent praktiskt innebär det att du som förälder avsätter en del av din tid rör att hjälpa till med praktiska göromål såsom till exempel städning och trädgårdsskötsel. 2 gånger om året har vi fixardagar då vi storstädar både ute och inne, lagar och gör i ordning sådant som behöver ses över. Roligt och ett bra sätt att känna delaktighet!

Föreningen har en styrelse som väljs i samband med årsstämman.
Styrelsen väljs på ett är i taget.
Att vara medlem i föräldrakooperativet Gladan innebär även att du kommer att få tillfällen att lära känna andra föräldrar lite närmare genom att vi ett par gånger per år träffas under gemytliga former för att umgås.
Trevligt och ett bra sätt att lära känna varandra!

Styrelse & Stadgar
Styrelsen för 2011:
Ordf̦rande РAnders M̴rtensson
Vice ordf̦rande РMia Bj̦rk
Sekreterare – Jeanette Ovesson
Kasșr РSandra Svensson

Ordinarie ledamöter:
Annika Norrman
Veronica Petersson
Stefan Bengtsson
Jonas Nordqvist
Ã…sa Jonsson

Styrelsesuppleanter:
Lars Björklund
Jan Ã…kesson
Lars Nordh
Ingvar Grenander

Valberedning, festkommitte:
Susanne Hansson
Andreas Löfquist
Gunilla Henriksson

Vill du veta mer om föreningens stadgar, vänligen kontakta Lena Malm-Karlsson på telefon 0414-500 93.

Ekonomi

På Gladan tillämpar vi den kommunala maxtaxan med viss reducering. För närmare information om vad detta betyder för dig som förälder, kontakta oss så hjälper vi gärna till!