Välkommen

till
Föräldrakooperativet Gladan i Gärsnäs

Gladan
Malmövägen 70
272 61  Gärsnäs
Telefon: 0414-500 93
E-post: gladan.fk@telia.com

Föräldrakooperativet Gladan i Gärsnäs är en föräldrasammanslutning,
som tillsammans med anställd personal driver ett dag/fritidshem för barn mellan 1-12 år.

om du vill veta mer…
VÄLKOMMEN ATT KONTAKAT OSS PÅ…
FÖRÄLDRAKOOPERATIVET GLADAN!